แบรนด์: Luigi Dal Trozzo
รุ่น: BA1TV
ปี:
หมายเลขซีเรียล: 2536
แบรนด์: Luigi Dal Trozzo
รุ่น: BA1TV
ปี:
หมายเลขซีเรียล: 2536

คุณลักษณะ & อุปกรณ์

คุณลักษณะ

Single machine onto a bench

- Total power : 3 [kW]
- Wheel power : 1.5 [kW]
- Extractor power : 1.1 [kW]
- Speed : 450 - 3800 [Rpm]
- Voltage : 380 [V]
- Dimensions : 1200 x 900 x 1210 [mm]
- Weight : 130 [kg]
อุปกรณ์

- Dust extractor