เครื่องขัด

1 เจียรเหลา /ขัด/ ลบคม เครื่องขัด เครื่องมือจักรกลมือสอง
เครื่องมือจักรกลมือสอง เครื่องขัด