แบรนด์: Studer
รุ่น: S40-2
ปี: 1993
หมายเลขซีเรียล: 4184.26
แบรนด์: Studer
รุ่น: S40-2
ปี: 1993
หมายเลขซีเรียล: 4184.26

คุณลักษณะ & อุปกรณ์

คุณลักษณะ

- distance between centers : 1000 [mm]
- centers height : 175 [mm]
- max weight between centers : 100 [kg]
- machining diameters : 0,2 to 440 [mm]
- table orientation : 8,5 [°]
- part holder headstock orientation : 0 - 90 [°]
- part holder headstock speed : 60 to 600 [Rpm]
- part holder headstock power : 0,55 [kW]
- part holder headstock internal cone : CM5
- grinding wheel diameter / width / bore : 400 / 80 / 127 [mm]
- grinding wheel holder headstock orientation : 0 - 180 [°]
- grinding wheel holder headstock speeds : 1670 / 2210 [Rpm]
- grinding wheel holder headstock power : 5,5 [kW]
- machine dimensions : 2735 x 1740 x H1700 [mm]
- weight : approx. 4000 [kg]
อุปกรณ์

- display 2 axes Sony
- Sensitron
- predisposition for autocalibrating device MOVOMATIC
- grinding wheel holder headstock revolver 'U' with :
* 1 external grinding wheel on the left
* 1 internal grinding spindle 20.000 Rpm
- tail stock with fine concentricity adjustment (cone CM3, stroke 30 mm)
- hydraulic tailstock retraction with pedal
- fine reclining adjustment device of the fake table
- fine reclining adjustment device of the part holder headstock
- external wheel automatic diamond grinding
- swiveling diamond holder on mobile headstock for external wheel
- retractable diamond grinding device on table for internal wheel
- lubricating tank with pump
- paper filtration STREULI SPB4
- refrigerated hydraulic oil
- 1 chuck 3 jaws RHOM diameter 160 mm
- 1 circular plate CM5 diameter 180 mm
- 1 hub puller
- 5 exter wheel holders
- 4 exter wheels
ดาวน์โหลดข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

คำอธิบาย

reconstructed machine external and internal grinding เครื่องมือจักรกลวางขายแล้ว