9 เจียรเหลา /ขัด/ ลบคม กระบอกบด เครื่องมือจักรกลมือสอง
เครื่องมือจักรกลมือสอง กระบอกบด