แบรนด์: Nordson Efd
รุ่น: Lot de 12 contrôleurs - ValveMate 7100
ปี:
หมายเลขซีเรียล:
แบรนด์: Nordson Efd
รุ่น: Lot de 12 contrôleurs - ValveMate 7100
ปี:
หมายเลขซีเรียล:

คุณลักษณะ & อุปกรณ์

คุณลักษณะ

- unit price : 150 € / unit
ดาวน์โหลดข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

คำอธิบาย

The Valve Mate 7100 controller ensures the main control of the deposit size. Fluid deposit control. เครื่องมือจักรกลวางขายแล้ว