เครื่องมือขันและไข(เบ็ดเตล็ด)

72 เครื่องมือขันและไข(เบ็ดเตล็ด) เครื่องมือจักรกลมือสอง
เครื่องมือจักรกลมือสอง เครื่องมือขันและไข(เบ็ดเตล็ด)