แบรนด์: Index
รุ่น: MS 32 B
ปี: 1999
หมายเลขซีเรียล:
แบรนด์: Index
รุ่น: MS 32 B
ปี: 1999
หมายเลขซีเรียล:

คุณลักษณะ & อุปกรณ์

คุณลักษณะ

- max. diameter : 32 [mm]
- spindle speed : 6300 [Rpm]
- number of spindle : 6
- number of hours : 36 000
อุปกรณ์

- NC SIEMENS 840D
- couble NCU
- counter spindle
- polygonal milling device
- 4 preparations for rotary toolholders
- barfeeder IEMCA SIR-MS32P/33
- coolant tank KNOLL with HP pump 35 bars
- chip conveyor KNOLL
- oil mist extractor BÜCHEL SMOG-HOG SH-2000-
PEV
- anti-fire system KRAFT UND BAUER
- various fixed toolholders