เครื่องกลึงแกนหมุนหลายอัน แบบ cnc

เครื่องมือจักรกลมือสอง เครื่องกลึงแกนหมุนหลายอัน แบบ cnc