ใบหน้าคู่บด

1 เจียรเหลา /ขัด/ ลบคม ใบหน้าคู่บด เครื่องมือจักรกลมือสอง
เครื่องมือจักรกลมือสอง ใบหน้าคู่บด