9 เจียรเหลา /ขัด/ ลบคม เหลา เครื่องมือจักรกลมือสอง
เครื่องมือจักรกลมือสอง เหลา