8 เจียรเหลา /ขัด/ ลบคม ที่บด เครื่องมือจักรกลมือสอง
เครื่องมือจักรกลมือสอง ที่บด