คุณลักษณะ & อุปกรณ์

คุณลักษณะ

- longitudinal travel (axis x) : 250 [mm]
- transversal travel (axis y) : 120 [mm]
- vertical travel (axis z) : 230 [mm]
- 4 spindles
- spindles diameter : 50 [mm]
- spindle speed : 2000 to 20000 [Rpm]
- brackets : ISO 10
- tightening: Fibro table 2 positions and clamping by sidewall + vacuum
- pressure : 7 [bar]
- voltage : 3x400 [V] - 50/60[Hz]
- power consumption : 5 [kVA]
- number of hours : 41438
- floor space : 1500 x 1000 x 2000 [mm]
- weight : 750 [kg]
อุปกรณ์

- 1 bracket
ดาวน์โหลดข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

คำอธิบาย

เครื่องมือจักรกลวางขายแล้ว