ศูนย์เครื่องจักรกลในแนวนอน

6 เครื่องมิลลิ่ง ศูนย์เครื่องจักรกลในแนวนอน เครื่องมือจักรกลมือสอง
เครื่องมือจักรกลมือสอง ศูนย์เครื่องจักรกลในแนวนอน