คุณลักษณะ & อุปกรณ์

คุณลักษณะ
63 swages with 85 mm distance between columns

Same as on the photos

Marking : 5115002304
ดาวน์โหลดข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

คำอธิบาย

เครื่องมือจักรกลวางขายแล้ว

In order to view this video, first you have to authorize the use of web youtube cookies.

Configure