17 การเจาะ เครื่องมือจักรกลมือสอง
เครื่องมือจักรกลมือสอง การเจาะ