แบรนด์: Fmb
รุ่น: minimag/4200
ปี: 1998
หมายเลขซีเรียล: 28-160184
แบรนด์: Fmb
รุ่น: minimag/4200
ปี: 1998
หมายเลขซีเรียล: 28-160184

คุณลักษณะ & อุปกรณ์