คุณลักษณะ & อุปกรณ์

คุณลักษณะ

- max. bar diameter : 16 [mm]
- length : 2900 [mm]
ดาวน์โหลดข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

คำอธิบาย

เครื่องมือจักรกลวางขายแล้ว