คุณลักษณะ & อุปกรณ์

คุณลักษณะ

- Max. diameter : 42 [mm]
- Max. bar length : 4400 [mm]
อุปกรณ์

- channels Ø: 14 / 22 / 28 / 34 / 40 / 44
ดาวน์โหลดข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

คำอธิบาย

เครื่องมือจักรกลวางขายแล้ว