คุณลักษณะ & อุปกรณ์

คุณลักษณะ

- Max. diameter : 51 [mm]
- Max. bar length : 4400 [mm]
- Supply voltage : 3x 400 [V]
- Frequency : 50 [Hz]
- Control voltage : 24 [V=]
อุปกรณ์

- Hydraulic unit
ดาวน์โหลดข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

คำอธิบาย

เครื่องมือจักรกลวางขายแล้ว