แบรนด์: Willemin Macodel
รุ่น: W206
ปี:
หมายเลขซีเรียล: 110.05.90
แบรนด์: Willemin Macodel
รุ่น: W206
ปี:
หมายเลขซีเรียล: 110.05.90

คุณลักษณะ & อุปกรณ์

คุณลักษณะ

MAIN SPINDLE
- Spindle speeds : 50 - 60000 [rpm]
อุปกรณ์

- CNC : NUM 720
ดาวน์โหลดข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

คำอธิบาย

เครื่องมือจักรกลวางขายแล้ว