แบรนด์: Nakamura
รุ่น: WY-250 MMYY
ปี: 2007
หมายเลขซีเรียล: K250101
แบรนด์: Nakamura
รุ่น: WY-250 MMYY
ปี: 2007
หมายเลขซีเรียล: K250101

คุณลักษณะ & อุปกรณ์

คุณลักษณะ

- Number of axes : 9
- Number of spindles : 2
- Number of turrets : 2
MAIN SPINDLE
- Spindle power : 18.5 [kW]
- Spindle speeds : 4500 [rpm]
- Max. bar diameter : 65 [mm]
- Max. turning diameter : 215 [mm]
- C axis indexing precision : 0.001 [°]
COUNTER-SPINDLE
- Spindle power : 15 [kW]
- Spindle speeds : 5000 [rpm]
- Max. bar diameter : 51 [mm]
- C axis indexing precision : 0.001 [°]
- Spindle / counter-spindle distance : 870 [mm]
TURRET 1
- Number of positions : 24
- Number of motorized positions : 12
- X/Z stroke : 160.5/580 [mm]
- Y stroke : +/- 50 [mm]
- Live tools speed : 6000 [rpm]
- Live tools power : 7.5 [kW]
TURRET 2
- Number of positions : 24
- Number of motorized positions : 12
- X/Z stroke : 160/580 [mm]
- Y stroke : +50/-20 [mm]
- Live tools speed : 6000 [rpm]
- Live tools power : 7.5 [kW]
POWER SUPPLY
- Supply voltage : 400 [V]
WEIGHT & DIMENSIONS
- Machine floor space : 4436 X 2678 [mm]
- Machine height : 2395 [mm]
- Machine weight : 12000 [kg]
อุปกรณ์

- CNC : Fanuc 31i model A
- 3 colors status lamp
- Coolant tank
* with high-pressure pump
- Chips conveyor
- Tool probe
- Parts catcher
- Parts conveying strip
- Bar loader : IEMCA MASTER 880 MP/33LL
- Number of turning tool holders : 6
- Number of fixed tool holders : 18
- Collet chuck : BELLEGRANDI MSCTN70-A6
- Collet chuck : BELLEGRANDI MSCTN60-A5