แบรนด์: Nakamura
รุ่น: WT-100 MMY
ปี: 2006
หมายเลขซีเรียล: M100709
แบรนด์: Nakamura
รุ่น: WT-100 MMY
ปี: 2006
หมายเลขซีเรียล: M100709

คุณลักษณะ & อุปกรณ์

คุณลักษณะ

- Number of axes : 8
- Number of spindles : 2
- Number of turrets : 2
MAIN SPINDLE
- Spindle nose : A2-5
- Spindle power : 11 [kW]
- Spindle speeds : 6000 [rpm]
- Max. bar diameter : 42 [mm]
- Max. turning diameter : 190 [mm]
- C axis indexing precision : 0.001 [°]
COUNTER-SPINDLE
- Spindle nose : A2-5
- Spindle power : 11 [kW]
- Spindle speeds : 6000 [rpm]
- Max. bar diameter : 42 [mm]
- C axis indexing precision : 0.001 [°]
TRAVEL
- Z stroke : 525 [mm]
- Spindle / counter-spindle distance : 735 [mm]
TURRET 1
- Number of positions : 24
- Number of motorized positions : 12
- X/Z stroke : 135/503 [mm]
- Y stroke : +/- 31 [mm]
- Live tools speed : 6000 [rpm]
- Live tools power : 7.1 [kW]
TURRET 2
- Number of positions : 24
- Number of motorized positions : 12
- X/Z stroke : 135/503 [mm]
- Live tools speed : 6000 [rpm]
- Live tools power : 7.1 [kW]
POWER SUPPLY
- Supply voltage : 400 [V]
- Total installed power : 52.5 [kW]
WEIGHT & DIMENSIONS
- Machine floor space : 2630 X 1720 [mm]
- Machine height : 1940 [mm]
- Machine weight : 6000 [kg]
MACHINE HOURS
- Number of spindle hours : 24600 [h]
อุปกรณ์

- CNC : Fanuc 31i model A
- Interface : Ethernet / RS232/PMCIA
- 3 colors status lamp
- Coolant tank
* with high-pressure pump : 12 [bars]
* Coolant through spindle
- Chips conveyor
- Tool probe
- Parts catcher : 2
- Parts conveying strip
- Predisposition for barfeeder
- Electric transformer
- Number of turning tool holders : 6
- Number of fixed tool holders : 12
- Collet chuck : 2 TYP F48