คุณลักษณะ & อุปกรณ์

คุณลักษณะ

- Capacity : diam. 3 [mm]
- Standard length : 24 [mm]
- Chisel holder rotary head : 6 000 [rpm]
- Main motor power : 0,60 [kW]
- Floor space : 1000x 1350 [mm]
- Weight : 280 [kg]
อุปกรณ์

- Tool holder chuck
- Unrolling device
- Cooling tank with pump
- Oil retention tray
ดาวน์โหลดข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

คำอธิบาย

เครื่องมือจักรกลวางขายแล้ว