คุณลักษณะ & อุปกรณ์

คุณลักษณะ

- maxi bar diameter:16 [mm]
- maxi feed length: 75 [mm]
- maxi turning length: 60 [mm]
- number of spindles: 6
- number of transversal slides: 6
- number of spindle speeds: 16
- spindle speed: 1200-8000 [rpm]
- maxi production: 80 [parts/min]
- number of independent available feeds: 4
- independent feeds normal stroke: 45 [mm]
- sizes: 5000 x 900 [mm]
- weight: 3000 [kg]
อุปกรณ์

- sub-spindle with brake
- counter operation device
- all turning tool-holders
- foot and drum
- bar feeder IEMCA PRA40/37F
ดาวน์โหลดข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

คำอธิบาย

เครื่องมือจักรกลวางขายแล้ว