คุณลักษณะ & อุปกรณ์

คุณลักษณะ

- number of spindles : 8
- max. diameter : 14 [mm]
อุปกรณ์

- sub-spindle
- counter operation device
- cooling pump
- foot and drum
- bar feeder IEMCA PRA40/41F
ดาวน์โหลดข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

คำอธิบาย

เครื่องมือจักรกลวางขายแล้ว