คุณลักษณะ & อุปกรณ์

คุณลักษณะ

- number of spindles:6
- maxi bar diameter:42 [mm]
- maxi feed length:125 [mm]
- spindle speed:140 - 2 240 [rpm]
- sizes:6 516 x 1 588 [mm]
- weight:10 000 [kg]
อุปกรณ์

- sub-spindle
- attachment for counter operation
- various turning tool holders
- various drilling tool holders
- IEMCA PRA 40 / 35 P bar loader.
ดาวน์โหลดข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

คำอธิบาย

เครื่องมือจักรกลวางขายแล้ว