แบรนด์: Gildemeister
รุ่น: GS 20/6
ปี: 1991
หมายเลขซีเรียล: 3102/0710
แบรนด์: Gildemeister
รุ่น: GS 20/6
ปี: 1991
หมายเลขซีเรียล: 3102/0710

คุณลักษณะ & อุปกรณ์

คุณลักษณะ

- Spindle number : 6
- Max. bar diameter : 20 [mm]
- Crossed slides number : 4
- Max. supply length : 100 [mm]
- Spindle rotation speed : 214 - 5 168 [Rpm]
- Indexing time : 0,7 [s]
- Machining time : 1,38 - 58,78 [s]
- Power : 11 [kW]
- Dimensions : 5 580 x 1 400 [mm]
- Weight : 5 000 [kg]
อุปกรณ์

- Counter-spindle
- Counter-operation device
- Foot and drum
- Bar feeder IEMCA PRA 40/42F