แบรนด์: Schneeberger
รุ่น: CORVUS-C typ-1700
ปี: 2012
หมายเลขซีเรียล:
แบรนด์: Schneeberger
รุ่น: CORVUS-C typ-1700
ปี: 2012
หมายเลขซีเรียล:

คุณลักษณะ & อุปกรณ์

คุณลักษณะ

- transversal axis X : 1700 [mm]
- vertical axis Y : 300 [mm]
- feed axis Z : 300 [mm]
- swiveling axis C' : +180° resolution 0.0001°
- spindle power : 26 [KW] (100%)
- spindle speed : 10000 [t/mm]
- grinding wheel diameter 360 [mm]
- attachment taper: HSK 80
- machining time :1500 [h]
อุปกรณ์

- CNC control Fanuc series 31i-Model A5
- Interface for the extraction of oil mist
- Spindle cooling Hydra
- Filtration system
- Anti-fire system
* NB : without working warranty. To be controlled by a qualified organization chosen by the buyer.
- Measuring probe
- Magnetic table
- Trueing device CNC
- Software Quinto-basic-SW
- Software Quinto-SW dxQ Dressing

คำอธิบาย

Production of racks up to module 40, pre-milled, tempered and with any angle of inclination. The workpieces are clamped in groups on a magnetic clamping plate