แบรนด์: Ewag
รุ่น: Ewamatic line
ปี: 2005
หมายเลขซีเรียล: 1800503.202
แบรนด์: Ewag
รุ่น: Ewamatic line
ปี: 2005
หมายเลขซีเรียล: 1800503.202

คุณลักษณะ & อุปกรณ์

คุณลักษณะ

- 6 axes (A,B,C,X,Y,Z)

- Axis X (transversal movement) : 360 [mm]
- Axis Y (vertical adjustment) : 240 [mm]
- Axis Z : 240 [mm]
- Axes resolution : 0,0001 [mm]

- Axis A (head inclination) : -15[°] +25[°]
- Axis B (rotary vertical) : ± 135 [°]
- Axis C : 360 [°]
- Axes resolution : 0,001 [°]
- Hours in production : 11000
อุปกรณ์

- NUM 1050 CNC control
- NUMROTO software
* NUMROTOplus Interface to Vericut, 3-D Simulation
* NUMROTOplus for simple milling cutters
* NUMROTOplus Extension for complex milling cutter
* NUMROTOplus simple drills/step drills
* NUMROTOplus Extension for complex drills
* NUMROTOplus Software extension form step
* NUMROTOplus for form cutters
* Automatic Tool Measurement using a Probe

- Oil unit with paper filtration
- “ADEPT” robot
- Oil mist aspiration ELBARON