เครื่องลบคมด้วยสารขัด

1 เจียรเหลา /ขัด/ ลบคม เครื่องลบคมด้วยสารขัด เครื่องมือจักรกลมือสอง
เครื่องมือจักรกลมือสอง เครื่องลบคมด้วยสารขัด