เครื่องบดแบบเสร็จ

1 เจียรเหลา /ขัด/ ลบคม เครื่องบดแบบเสร็จ เครื่องมือจักรกลมือสอง
เครื่องมือจักรกลมือสอง เครื่องบดแบบเสร็จ