แบรนด์: Vitax
รุ่น: V1
ปี:
หมายเลขซีเรียล:
แบรนด์: Vitax
รุ่น: V1
ปี:
หมายเลขซีเรียล:

คุณลักษณะ & อุปกรณ์

คุณลักษณะ

- max. speed : 2840 [Rpm]
- dimensions : 1750 x 800 x 800 [mm]