แบรนด์: Bula
รุ่น: MS78
ปี: 1994
หมายเลขซีเรียล: 78-003-815-01
แบรนด์: Bula
รุ่น: MS78
ปี: 1994
หมายเลขซีเรียล: 78-003-815-01

คุณลักษณะ & อุปกรณ์

คุณลักษณะ

- rotary table : 1.2 [s/U-turn]
- spindle speed : 500 [Rpm]
- horizontal stroke : 200 [mm]
- variable stroke : 170 [mm]
- grinding wheel holder quill : 12 000 [Rpm]
- power : 1.1 [kW]
- number of hours : 24396
อุปกรณ์

- CN SIEMENS