แบรนด์: Bula
รุ่น: MP 202
ปี: 1998
หมายเลขซีเรียล: 20223-915-01
แบรนด์: Bula
รุ่น: MP 202
ปี: 1998
หมายเลขซีเรียล: 20223-915-01

คุณลักษณะ & อุปกรณ์

คุณลักษณะ

- Rotary plate
- 6 rotary fittings
- Brush motor 2 speeds