คุณลักษณะ & อุปกรณ์

คุณลักษณะ

- max. temperature : 110 [°]
- table dimensions : 840 x 280 [mm]