แบรนด์: Perret
รุ่น: 7V982
ปี:
หมายเลขซีเรียล: 9928850-9
แบรนด์: Perret
รุ่น: 7V982
ปี:
หมายเลขซีเรียล: 9928850-9

คุณลักษณะ & อุปกรณ์

คุณลักษณะ

- 1 drilling unit