แบรนด์: Tornos
รุ่น: SSF-226
ปี: 2001
หมายเลขซีเรียล: 2327
แบรนด์: Tornos
รุ่น: SSF-226
ปี: 2001
หมายเลขซีเรียล: 2327

คุณลักษณะ & อุปกรณ์

คุณลักษณะ

- Clearance : 4 to 20 [mm]
- Bar length : 3 [m]