คุณลักษณะ & อุปกรณ์

คุณลักษณะ

- min. / max. Ø : 2 / 16 [mm]
- max. bar length : 4 [m]
ดาวน์โหลดข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค