แบรนด์: Lns
รุ่น: 6.68HS-4.4
ปี: 1994
หมายเลขซีเรียล: 37167
แบรนด์: Lns
รุ่น: 6.68HS-4.4
ปี: 1994
หมายเลขซีเรียล: 37167

คุณลักษณะ & อุปกรณ์

คุณลักษณะ

- Max. diameter : 68 [mm]
- Tubes number : 6
- Max. bar length : 4400 [mm]
อุปกรณ์

- Hydraulic tank