แบรนด์: Iemca
รุ่น: PRA 40/42 P
ปี:
หมายเลขซีเรียล: 91032214
แบรนด์: Iemca
รุ่น: PRA 40/42 P
ปี:
หมายเลขซีเรียล: 91032214

คุณลักษณะ & อุปกรณ์

คุณลักษณะ

- bar diameter :
round, 5 - 52 [mm]
hexagonal, 5 - 45 [mm]
- bar length : 4200 [mm]
อุปกรณ์

- pushcart / canal for diameter 14 mm