แบรนด์: Iemca
รุ่น: PRA 40/33P
ปี: 1999
หมายเลขซีเรียล: 99070932
แบรนด์: Iemca
รุ่น: PRA 40/33P
ปี: 1999
หมายเลขซีเรียล: 99070932

คุณลักษณะ & อุปกรณ์