แบรนด์: Iemca
รุ่น: CNC BOSS 542/37
ปี: 1995
หมายเลขซีเรียล: 95011611
แบรนด์: Iemca
รุ่น: CNC BOSS 542/37
ปี: 1995
หมายเลขซีเรียล: 95011611

คุณลักษณะ & อุปกรณ์

คุณลักษณะ

- mini/maxi diameter : 5/42 [mm]
- max bar length : 3700 [mm]
- spindle axis height : 1040 to 1125 [mm]
- supply : 3x 230 V, 50 [Hz]
- control voltage : =24 [V]
อุปกรณ์

- pushcart/canal : 43 [mm]

คำอธิบาย

for lathe with steady headstock