แบรนด์: Fmb
รุ่น: TURBO 3-26
ปี: 2005
หมายเลขซีเรียล: 15-270 203
แบรนด์: Fmb
รุ่น: TURBO 3-26
ปี: 2005
หมายเลขซีเรียล: 15-270 203

คุณลักษณะ & อุปกรณ์

คุณลักษณะ

- Min. - max. diameter : 3 - 26 [mm]
- Bar length : 3 200 [mm]
- Supply : 3x400 V, 50 [Hz]
อุปกรณ์

- Bar feeder previously installed on TRAUB TNL 26
- Canal : 25 [mm]