แบรนด์: Breuning Irco Profimat
รุ่น: 60.8
ปี: 1998
หมายเลขซีเรียล: 10000377
แบรนด์: Breuning Irco Profimat
รุ่น: 60.8
ปี: 1998
หมายเลขซีเรียล: 10000377

คุณลักษณะ & อุปกรณ์

คุณลักษณะ

- Number of canals : 8
- Max. diameter : 60 [mm]
- Bar length : 3 [m]
- Dimensions : 420 x 130 [cm]
อุปกรณ์

- 8 canals from 25 to 60 [mm]
- 1 canal from 10 [mm] new
ดาวน์โหลดข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

คำอธิบาย

Bar feeder installed on a CNC LATHE INDEX G200 เครื่องมือจักรกลวางขายแล้ว