แบรนด์: Lns
รุ่น: THB 16-5.2
ปี: 2001
หมายเลขซีเรียล: 12648
แบรนด์: Lns
รุ่น: THB 16-5.2
ปี: 2001
หมายเลขซีเรียล: 12648

คุณลักษณะ & อุปกรณ์

คุณลักษณะ

- Max. clearance diameter : 16 [mm]
- Total length : 5400 [mm]