คุณลักษณะ & อุปกรณ์

คุณลักษณะ

- Max. clearance diameter : 16 [mm]
- Total length : 5400 [mm]
ดาวน์โหลดข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

คำอธิบาย

เครื่องมือจักรกลวางขายแล้ว