แบรนด์: Lns
รุ่น: SUPER HYDROBAR 3.16 HS-4.4
ปี: 2002
หมายเลขซีเรียล: 42094
แบรนด์: Lns
รุ่น: SUPER HYDROBAR 3.16 HS-4.4
ปี: 2002
หมายเลขซีเรียล: 42094

คุณลักษณะ & อุปกรณ์

คุณลักษณะ

- Maximum bar diameter : 16 [mm]
- Reduction number : 3
- bar length : 4 [m]