คุณลักษณะ & อุปกรณ์

คุณลักษณะ

- Bar diameter : 5-10-15 [mm]
- Max. bar length : 4500 [mm]
- Number of bars : 1
ดาวน์โหลดข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

คำอธิบาย

เครื่องมือจักรกลวางขายแล้ว