12903
แบรนด์: Nakamura
รุ่น: WY250 Supermill
ปี: 2008
หมายเลขซีเรียล: M250410
12903
แบรนด์: Nakamura
รุ่น: WY250 Supermill
ปี: 2008
หมายเลขซีเรียล: M250410

คุณลักษณะ & อุปกรณ์

คุณลักษณะ

- Number of axes : 9
- Number of spindles : 2
- Number of turrets : 2
MAIN SPINDLE
- Spindle nose : A2-6
- Spindle power : 18,5 [kW]
- Spindle speeds : 4.500 [rpm]
- Max. bar diameter : 65 [mm]
- Max. turning diameter : 215 [mm]
- C axis indexing precision : 0,001 [°]
COUNTER-SPINDLE
- Spindle nose : A2-5
- Spindle power : 15 [kW]
- Spindle speeds : 5.000 [rpm]
- Max. bar diameter : 51 [mm]
- C axis indexing precision : 0,001 [°]
- Spindle / counter-spindle distance : 870 [mm]
TURRET 1
- Number of positions : 24
- Number of motorized positions : 12
- X/Z stroke : 160 / 580 [mm]
- Y stroke : +/- 50 [mm]
- Live tools speed : 6.000 [rpm]
- Live tools power : 7,5 [kW]
TURRET 2
- Number of positions : 24
- Number of motorized positions : 12
- X/Z stroke : 160 / 580 [mm]
- Y stroke : +50/-20 [mm]
- Live tools speed : 6.000 [rpm]
- Live tools power : 7,5 [kW]
POWER SUPPLY
- Supply voltage : 400 [V]
WEIGHT & DIMENSIONS
- Machine floor space : 4.436 X 2.678 [mm]
- Machine height : 2.395 [mm]
- Machine weight : 12.000 [kg]
MACHINE HOURS
- Number of working hours : 28.408 [h]
อุปกรณ์

- CNC : Fanuc 31i model A
- Interactive programming : Manual guide
- CN options : polygonal milling, helical interpolation, auto power off
- 3 colors status lamp
- Coolant tank
* with high-pressure pump : 10 [bars]
- Coolant through spindle : counter-spindle
- Chips conveyor : Right
- Parts catcher : type A
- Parts catcher : type G
- Parts conveying strip
- Bar loader : FMB 8-80 x 3000
- Electric transformer : 400 / 200 [V]
- Number of turning tool holders : 14
- Number of fixed tool holders : 13
- Number of fixed tool holders : 7 Capto C4 + 1 Capto C5
- Collet chuck : 2x HAINBUCH SK65