แบรนด์: Mori Seiki
รุ่น: ZT 1500 Y
ปี: 2005
หมายเลขซีเรียล: ZT151EL0225
แบรนด์: Mori Seiki
รุ่น: ZT 1500 Y
ปี: 2005
หมายเลขซีเรียล: ZT151EL0225

คุณลักษณะ & อุปกรณ์

คุณลักษณะ

- Number of spindles : 2
- Number of axes : 8
- Number of turrets : 2
MAIN SPINDLE
- Spindle nose : A2-5
- Spindle power : 22 [kW]
- Spindle speeds : 6000 [rpm]
- Max. bar diameter : 52 [mm]
- Max. turning diameter : 190 [mm]
- C axis indexing precision : 0,001 [°]
COUNTER-SPINDLE
- Spindle nose : A2-5
- Spindle power : 22 [kW]
- Spindle speeds : 6000 [rpm]
- Max. bar diameter : 52 [mm]
- C axis indexing precision : 0,001 [°]
- Travel : 525 [mm]
UPPER LEFT TURRET
- Number of positions : 16
- Number of motorized positions : 16
- Tool holder type : VDI 30
- Live tools speed : 6.000 [rpm]
- X/Z stroke : 140/450 [mm]
- Y stroke : +/- 40 [mm]
LOWER LEFT TURRET
- Number of positions : 16
- Number of motorized positions : 16
- Tool holder type : VDI 30
- Live tools speed : 6.000 [rpm]
- X/Z stroke : 140/410 [mm]
POWER SUPPLY
- Supply voltage : 200 [V]
- Total installed power : 75 [kVA]
WEIGHT & DIMENSIONS
- Machine floor space : 3100x2100 [mm]
- Machine height : 2000 [mm]
- Machine weight : 5.100 [kg]
อุปกรณ์

- CNC : Mori MSX 501 (FANUC 18iTB)
- Interactive programming : MAPPS
- 3 colors status lamp
- Coolant tank : 200 [l]
* with high-pressure pump : HYDROFLUID 40 [bars]
- Chips conveyor
- Bar loader : IEMCA 880/33 F
- Parts catcher : gantry
- Parts conveying strip
- Fire extinguisher * : except bottle
* NB : working order not guaranteed. To have it checked by a qualified organization of the buyer.
- Electric transformer : 380 / 200 [V]
- Collet chuck : HAINBUCH Spanntop 52
- 2 jaw chuck : SMW Autoblock 130 BH
- Number of turning tool holders : 3
- Number of fixed tool holders : 10