แบรนด์: Citizen
รุ่น: M 16 V
ปี: 2008
หมายเลขซีเรียล: P15559
แบรนด์: Citizen
รุ่น: M 16 V
ปี: 2008
หมายเลขซีเรียล: P15559

คุณลักษณะ & อุปกรณ์

คุณลักษณะ

- Number of axes : 9
- Number of spindles : 2
MAIN SPINDLE
- Max. bar diameter : 16 [mm]
- Max. machining length : 200 [mm]
- Spindle speeds : 10000 [rpm]
- Spindle power : 2.2/3.7 [kW]
- C axis indexing precision : 0.001 [°]
COUNTER-SPINDLE
- Max. bar diameter : 16 [mm]
- Z stroke : 280 [mm]
- X stroke : 195 [mm]
- Spindle speeds : 10000 [rpm]
- Spindle power : 0.75/1.5 [kW]
- C axis indexing precision : 0.001 [°]
- Number of turrets : 1
LOWER TURRET
- Number of positions : 20
- Number of motorized positions : 10
- X/Z stroke : 107.5/133 [mm]
- Y stroke : 32 [mm]
- Live tools speed : 6500 [rpm]
GUIDE BUSH HOLDER 1
- Number of positions : 8
- Number of motorized positions : 4
- Live tools speed : 8000 [rpm]
- X/Y stroke : 60.5/208 [mm]
SECONDARY OPERATION
- Number of positions : 3
POWER SUPPLY
- Supply voltage : 380 [V]
- Total installed power : 10 [kVA]
- Machine floor space : 2780x1260 [mm]
- Machine height : 1785 [mm]
- Machine weight : 2900 [kg]
อุปกรณ์

- CNC : Mitsubishi MELDAS M6D
- Rotating guide bush
- Parts catcher
- Parts conveying strip
- Coolant tank : COOL BLASTER CB510
* with high-pressure pump : 138 [bars]
- Bar loader : IEMCA ELITE 220 R/32XL
- Fire extinguisher
NB : working order not guaranteed. To have it checked by a qualified organization of the buyer.
- Electric transformer : 400V